Blandat annat.


Fundering. Omläsning av gamla böcker i min bokhylla. Läste t.ex. Niklas Rådströms Ängel bland skuggor, från 1993, som beskrivits som en samtidsroman. Idag känns den som en mycket avlägsen tids roman. Gemensamt för nästan alla mina böcker från 1900-talet är att de handlar om en annan värld, som ligger långt bakom oss. Människornas inre och yttre konflikter, det psykologiska spelet, känslorna, är väl evigt de samma men förutsättningarna har ändrats i grunden. Och språket är ett annat. Ingen bemödar sig så med språket idag. Vi har fått ett marknadsföringsspråk med korta, raka meningar, ett snabbspråk som aldrig någonsin orkar dröja i långa och komplicerade Strindbergsmeningar. På så sätt känns millennieskiftet i litteraturen. Ett språkligt paradigmskifte som gör något även med vårt sätt att tänka och med tiden handla, misstänker jag. Till stor del bottnar det i internetkulturen med sociala media och smarta enheter i var mans hand, där sättet att uttrycka sig med tummen i rasande fart urartat till förkortningar och gamla dammiga grammatikregler förpassats till papperskorgen. Hastigheten går igen också i andra media. Journalistisk prosa måste produceras snabbt och läggas ut på nättidningen innan konkurrenterna snappar upp nyheten. Nyhetsmedia ligger ständigt ute och uppdateras, 24 timmar om dygnet alla veckans dagar. Den gamla yrkeskategorin korrekturläsare – minns någon dem? Stavfel, syftningsfel (ofrivilligt lustiga) och bristande faktagranskning slipper förfärande lätt igenom. Och den överhängande faran med fake news och hacking som en ny form av krigföring ska jag inte ens gå in på, det är ett kapitel i sig. Vi har bara sett början på en skrämmande utveckling där.
Berättarjaget i Niklas Rådströms roman är en döende fotograf som verkat i reklambranschen. Tänk om Niklas Rådström idag skulle skriva om boken och förlägga handlingen till 2020, tänker jag. Tänk om. Vilka avgrunder som då skulle öppna sig. Boken utmynnar i ett tyst rop på hjälp och en fråga: Vad väntar ni på?
Ja inte det här iallafall, svarar jag, Det här var inte vad vi väntade på.

Måna 2019-01-21

http://www.kulturdelen.com/2012/06/25/fantasy-%E2%80%93-fran-tolkiens-adla-alver-till-erik-granstroms-desillusionerade-kronika/